می شود باران ببارد؟

می شود باران ببارد؟

همین امشب!

قول می دهم
فقط


قطره های
پاکش را بغل کنم!

 

 

 


 

و بی هیچ
اشکی

 

 

 


 

دستهایش را
بگیرم

 

 

 


 

قول می
دهم

 

 

 


 

فقط بویش را حس
کنم!

 

 

 


 

اصلا اگر
ببارد

 

 

 


 

فقط از پشت پنجره نگاهش می
کنم

 

 

 


 

قول می دهم برایش شعر
نگویم

 

 

 


 

فقط . . . می
شود؟

 

 

 


 

امشب . . . ؟

 

 

 

 

 

خــــــــــــدایــــــــا

دلم به
اندازه تمام روزهای
بارانی تنگ است

/ 0 نظر / 19 بازدید