تو..........

تونزدیکی  که ماهی هابه سمت خونه برگشتن

به عشق ت راه دریارو بازم وارونه برگشتن

تواین دنیایه آدم هست که دنیاشو تومیبینه

کسی که پای هفت سینت یه عمره سیب میچینه

کنارسبزه وسکه کنار آب وآینه

تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه

توهم درگیرتشویشی مثل حالی که من دارم

برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دل م میگه تونزدیکی به این خونه

 

/ 2 نظر / 8 بازدید