# قشقایی

مه من

ای که ازکلک دل انگیز هنرنقش خدایی          حیف باشدمه من کاین همه ازمهرجدای                                                            گفته بودم جگرم خون نکنی بازکجایی من ندانستم ازاول که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید