؟؟؟؟؟

به قـــولِ چارلی
چاپلین
:


آموخته‌ام که خداوند همه چیز را در یک
روز نیافرید؛ پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم


/ 0 نظر / 15 بازدید